පෙරහැර අනිත් පැත්තට හැරීම

Jul 2nd, 2014 | By | Category: LEAD NEWS, පුවත්

විපක්ෂයට කට නෑ කියන ගොඩක් මාධ්‍යවලට ආණ්ඩුව විවේචනය කරන්න දිව නෑ… ආමාරුම කාලයක පක්ෂය රැකගැනීම තමයි මම කළේ…. ඉන්දියාවට පේන්න චීනය එක්ක යාලුවෙන විදේශ ප්‍රතිපත්තිය හදන අයට චීනෙයි ඉන්දියාවයි යාළු වුණාම වෙන දේ ගැන හිතන්න මොළයක් නැහැ…

මේ කාලයකට පසු සිරස සහ රනිල් වික්‍රමසිංහ අතර පැවති ආන්දෝලනාත්මක වැඩසටහනේදී රනිල් පැවැසූ අදහස් කිහිපයකි. ඉන්දියාවේ ඡන්දයෙන් පසු ලංකාවේ පෙරහැර අනිත් පැත්තට හැරෙන බව තේරුම් ගෙන සිටියේ කිහිප දෙනෙක් පමණි. පෙරහැර අනිත් පසට හැරුණ පසු අවසානයට සිටි අය මුළට පැමිණේ.

මෙහි සිංහල සාකච්ඡාව පහතින් නරඹන්න

මෙහි ඉංග්‍රීසි  සාකච්ඡාව පහතින් නරඹන්න

මේ පිළිබද ත්‍රිමාන ලිපිය මෙතනින් බලන්න 

Recent Posts

Tags: , , , , ,

Leave a Comment