ඒ හඩ ඇසෙන්නේ ජිනිවා නගරයෙනි – 02

Oct 3rd, 2014 | By | Category: LEAD NEWS, සමබිම ඉරිදා, සමබිම ඉරිදා අතිරේකය

pdff

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කමිටුව ඔක්තෝබර් මස 7 සහ 8 දිනවල ජිනීවාහි රැස්වීමට නියමිතය. එහිදී තම රටවැසියන්ගේ සිවිල් සහ දේශපාලන අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සහ අභිවර්ධන කිරීම සම්බන්ධයෙන් ලංකාවේ කැරැට්ටුව විමසා බැලීම සිදුවේ. එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලය රැස්වී, එයට ලංකාව සම්බන්ධයෙන් වාචික තත්ත්ව වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කොට දින කිහිපයක් ගතවීමටත් මත්තෙන් නැවතත් ලංකාව පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට එක්සත් ජාතීන්ගේ ආයතනයක් රැස්වන විට මේ පුංචි ලංකාව හැර වෙන මාතෘකාවක් එක්සත් ජාතීන්ට ඇත්තේම නැද්දැයි කුකුසක් සාමාන්‍ය ලාංකිකයෙකුට ඇතිවීමට ඉඩ ඇත.

නමුත් එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලය සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කමිටුව යනු පැහැදිලිවම ආයතන දෙකකි. මානව හිමිකම් කවුන්සිලය රාජ්‍යයන්ගෙන් සමන්විත දේශපාලන ව්‍යුහයක් වන විට මානව හිමිකම් කමිටුව යනු අදාළ විෂය පිළිබඳ ප‍්‍රාමාණික විද්වතුන්ගෙන් සමන්විත වන්නාවූ නෛතික ව්‍යුහයකි. මෙම සටහනේ අරමුණ මානව හිමිකම් කමිටුව පිළිබඳව මූලික හැඳින්වීමක් ‘සමබිම’ පාඨකයන් වෙත ගෙන ඒමය.
මානව හිමිකම් කමිටුව යනු සිවිල් සහ දේශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සම්මුතියට අත්සන් තබා ඇති රාජ්‍යයන් විසින් එම සම්මුතිය ක‍්‍රියාත්මක කරනු ලබන ආකාරය අධීක්ෂණය කිරීම පිණිස පිහිටුවා ඇති ස්වාධීන විශේෂඥයන්ගෙන් සමන්විත ආයතනයකි.

සම්මුතියට පාර්ශ්වකරුවන් වන රාජ්‍යයන් අදාළ අයිතිවාසිකම් ක‍්‍රියාත්මක කරනු ලැබ ඇති ආකාරය පිළිබඳව කමිටුව වෙත නිතිපතා වාර්තා සැපයීමට බැඳී සිටී. සාමාන්‍යයෙන් සෑම වසර හතරකට වරක්ම මෙසේ වාර්තා සැපයීම සිදුවේ. කමිටුව විසින් එක් එක් වාර්තාව විභාග කරන අතර තම අවධාරණයන් සහ නිර්දේශයන් රාජ්‍ය පාර්ශ්වය වෙත ලබා දෙනු ලබයි.

මෙම වාර්තා සැපයීමේ ක‍්‍රියා පටිපාටියට අමතරව එක් රාජ්‍යයක් විසින් තවත් රාජ්‍යයක් සම්බන්ධයෙන් අන්තර් රාජ්‍ය පැමිණිලි සඳහාද සම්මුතියෙහි 41 වන වගන්තිය මගින් ඉඩකඩ සලසා තිබේ. එයට අමතරව සිවිල් සහ දේශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සම්මුතියට අදාළ ප‍්‍රථම වෛකල්පික සන්ධානය හෙවත් පළමු ඔප්ෂනල් ප්‍රොටෝකෝලය විසින් එම ප්‍රොටොකෝලයට අත්සන් තබා ඇති රාජ්‍යයන් විසින් සිදුකරන අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනයන් සම්බන්ධයෙන් අදාළ තැනැත්තන් විසින් යොමු කරන පැමිණිලි පිළිබඳව විභාග කිරීමටද කමිටුවට බලය පැවරේ.

මානව හිමිකම් කමිටුව ජිනීවාහිදී රැස්වන අතර සාමාන්‍යයෙන් වසරකට සැසිවාර තුනක් පවත්වනු ලැබේ.

මානව හිමිකම් කමිටුව ඔක්තෝබර් 7 සහ 8 වැනි දිනවල සලකා බලන්නේ සම්මුතියෙහි පාර්ශ්වකරුවකු වන ශ‍්‍රී ලංකාව විසින් සිවිල් සහ දේශපාලන සම්මුතියෙහි වන අයිතිවාසිකම් බලාත්මක කිරීම පිළිබඳව ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ පස්වන ආවර්තිත වාර්තාවයි.

ලංකාවේ මානව හිමිකම් තත්ත්වය පිළිබද වාචික තත්ව වාර්තාව සැප්තම්බර් 25 වනදා නව මහකොමසාරිස් සයිද් රද් අල් හුසෙන් කුමරා විසින් ඉදිරිපත් කළ අතර එම වාර්තාවේ මුල්කොටස පසුගිය සමබිමේ පළවිය. එහි තවත් කොටසක් මෙවර පළවන අතර ඉතිරිය ඉදිරි සමබිම කලාපවල කොටස් වශයෙන් පළ කෙරේ. මෙම සම්පූර්ණ වාර්තාව www.samabima.com වේබ් අඩවියෙන් ලබා ගත හැක.

|සුදර්ශන ගුණවර්ධන

සබැදි ලිපි

එ් හඩ ඇසෙන්නේ ජීනීවා නගරයෙනි – 01

පරීක්ෂණයේ ඒකාග‍්‍රතාවය රැකගැනීමට රහස්‍යභාවය අත්‍යවශයි

UNHRC

Recent Posts

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Comment