වෙබ් මාධ්‍ය වේදීන්ගේ ගැටළු අගමැතිට

Jun 18th, 2015 | By | Category: OTHER NEWS, වෙබ් මාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමය

වෘතීය වෙබ් මාධ්‍ය වේදීන්ගේ සංගමය ඉකුත්දා අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මුණ ගැසුනේ ඔවුන් මුහුණ දෙන ගැටළු සාකච්ඡා කිරීම සඳහායි.

ඔවුන් ප්‍රධාන වශයෙන් ඉදිරිපත් කරන කරුණ ලෙස ලියා පදිංචි ගාස්තු වශයෙන් රුපියල් 35,000 ක මුදලක් අය කිරීම සාධාරණ නැති බව අගමැතිවරයාට පෙන්වා දුන් බව වෘත්තීය වෙබ් මාධ්‍ය වේදීන්ගේ සංගමයේ කැඳවුම්කරු ෆ්‍රෙඩී ගමගේ පැවසුවේය.ඉකුත් රජය විසින් එම ලියා පදිංචි ගාස්තුව හඳුන්වා දුන්නේ සමහරවිට වෙබ් අඩවි පාලනය කිරීමේ පියවරක් වශයෙන් විය හැකි බව පැවසූ ඔහු මීට අමතරව වාර්ෂිකව රුපියල් දස දහසක මුදලක්ද රජයට ගෙවන බව පැවසුවේය.

අයිතිවාසිකම් සහ වරප්‍රසාද

එසේම සෙසු මාධ්‍යවේදීන් මෙන්ම තමන්ට ද අයිතිවාසිකම් සහ වරප්‍රසාද ලැබිය යුතු බවයි ඔහු කියා සිටින්නේ.

වෙබ් මාධ්‍යවේදීන්ට කිසිදු ආකාරයක විධිමත් පුහුණුවක් නොමැති බව පෙන්වා දුන් බව සඳහන් කළ වෘත්තීය වෙබ් මාධ්‍ය වේදීන්ගේ සංගමයේ කැඳවුම්කරු ෆ්‍රෙඩී ගමගේ ඒ සම්බන්ධයෙන් අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ අවධානය යොමු කළ බව ප්‍රකාශ කළේය.වෙබ් මාධ්‍යවේදීන් මුහුණ දෙන ගැටළු සහ ඔවුන්ගේ යෝජනා ඇතුළත් වාර්තාවක් හැකි ඉක්මනින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා වෙත බාර දෙන ඉල්ලා සිටි බව පැවසූ ඔහු ඉන් අනතුරුව අධීක්ෂණ කමිටු පත් කොට වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අගමැතිවරයා එකඟ වූ බවයි කියා සිටියේ.

Recent Posts

Tags: , , , ,

Leave a Comment