මාර්තු 12 ප්‍රකාශනය සදහා අත්සන් දස ලක්ෂයක් ලබා ගැනිමේ සමාරම්භක උලෙළ

Jun 25th, 2015 | By | Category: OTHER NEWS, දේශපාලන, මාර්තු 12 ව්‍යාපාරය

අද දින(2015/06/25)  කොළඹ 07 නිදහස් චතුරස්‍ර පරිශ්‍රය තුළ මාර්තු 12 ප්‍රකාශනය සදහා අත්සන් දස ලක්ෂයක් ලබා ගැනිමේ සමාරම්භක උලෙළ සියලු අාගමික නායකයන්,පරිපාලන නිළධාරින්,විද්වතුන් හා සිවිල් සමාජ ක්‍රියාකාරින්ගේ සහභාගිත්වයෙන් අති උත්කර්ෂවත් අන්දමින් පැවැත්විණ.

 

ඒහි විශේෂ අවස්ථා ඔබට මෙතනින් දැකගත හැක.

Recent Posts

Leave a Comment