ආණ්ඩුව සහ සිවිල් සමාජය අතර අත්සන් තබන ඉතිහාසයේ පළමු ගිවිසුම…!

Jul 28th, 2015 | By | Category: LEAD NEWS, Today Lead News
 ශ්‍රී ලංකා දේශපාලන ඉතිහාසයේ ඒ ඓතිහාසික ගිවිසුම අද උදේ පදනම් ආයතනයේදී අත්සන් කෙරිණ. පුරවැසි සංවිධාන වෘත්තීය සමිති එකමුතුව සමග යහපාලනය සඳහා එක්සත් ජාතික පෙරමුණ යනුවෙන් සඳහන් විශාල බැනරයක් පසුබිමෙහි ඒ ඓතිහාසික ගිවිසුම අත්සන් කෙරිණ. අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ සිවිල් සංවිධාන, වෘත්තීය සංවිධාන, ඡන්දය නොඉල්ලන දේශපාලන පක්ෂ ඇතුලු 110 ක් සංවිධාන සමග අත්සන් කළ ගිවිසුම පළමුවෙන්ම අත්සන් කෙරුණේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ සාධාරණ සමාජයක් සඳහා වූ ජනතා ව්‍යාපාරයේ නායක මාදුලුවාවේ සෝභිත හිමිපාණන් සමගය.
ඒහි විශේෂ අවස්ථා පහතින් නරඔන්න
Photos
Video

Recent Posts

Tags: , , , , ,

Leave a Comment