සුදර්ශන එක්ක විදර්ශන – Audio සහිතයි

Aug 13th, 2015 | By | Category: Audio (හඩපට සහිත ), OTHER NEWS, දේශපාලන, මැතිවරණ, සුදර්ශන ගුණවර්ධන

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ නවතම මැතිවරණ විකාශය වන ‘ඉලෙක්ෂන් FM” නාලිකාව විසින් 2015-08-11 දින පවත්වනු ලැබූ සාකච්ඡා සභාව සඳහා සහභාගී වූයේ විදර්ශන කන්නන්ගර සහෝදරයා ය. එහිදී සංස්කෘතික දේශපාලනය, සමකාලීන රැඩිකල් කලාකරුවාගේ භූමිකාව, වත්මන් බුද්ධිමය ක්ෂේත්‍රයේ ඇති සීමාව මෙන්ම ආසන්න මැතිවරණ දේශපාලන තත්ත්වය පිළිබව ද සාකච්ඡා වූ මෙම වැඩසටහන මෙහෙයවනු ලැබූයේ නීතීඥ සුදර්ශන ගුණවර්ධන මහතා විසිනි. එම සාකච්ඡාව පහතින් අසන්න…

 

Recent Posts

Tags: , ,

Leave a Comment