ශාන්ති අප හැර ගියාය

Aug 28th, 2015 | By | Category: OTHER NEWS, Today Lead News
ප‍්‍රවීණ මානව හිමිකම් ක‍්‍රියාකාරිනියක්, දේ්ශපාලන විචාරිකාවක් සහ සිවිල් සමාජ ක‍්‍රියාකාරිනියක් වූ ශාන්ති සචිත්තානන්දන් මහත්මිය අද දින අප අතරින් සමුගත්තාය. විලුතු සංවිධානය ආරම්භ කර අද අපෙන් සමුගන්නා තෙක්ම එහි ප‍්‍රධානත්වය දැරුවේ ඇයයි. ජනවාරි 08 වෙනදා සිදුවූ දේශපාලන පෙරළියෙන් පසුව සිවිල් සමජයේ ගමන් මග පිළිබද කැදවූ සමුළුවේ කැදවුම්කාරියක් ලෙස රයිට්ස් නව් අප සමග ඉතා සමීපව කටයුතු කළ ඇය, සිවිල් සමාජය වෙනුවෙන් නැගු හඩ අන් කිසි ලෙසකින් වත් නොපිරෙන බව සටහන් කළ යුතුය.
මේ ඇයට පිදෙන උපහාර ගීතයයි.

ශාන්ති… ඔබට සුභ ගමන්

සමබිම සමග රයිට්ස් නව් – ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදය සදහා සාමූහිකය

Recent Posts

Leave a Comment