ප්‍රගීත්ට සාධාරණය ඉටු කරනු…!

Aug 31st, 2015 | By | Category: Audio (හඩපට සහිත ), OTHER NEWS, දේශපාලන, නීතිය, පුරවැසි සංවිධාන, මානව හිමිකම්

ප්‍රවිණ ජනමාධ්‍යවේදි ප්‍රගිත් ඒක්නැලිගොඩ මහතා අතුරුදහන් කිරිම පිළිබද දැනට කෙරිගෙන යන පරික්ෂණ විධිමත් හා කාර්යක්ෂමව කිරිම යන කරුණු මුලික කොට ගෙන රජයට බල කිරිමේ අරමුණින් මාධ්‍ය නිදහස සදහා ක්‍රියාකාරි කමිටවු විසින් සංවිධානය කල පුවත් පත් සාකච්ඡාවක් අද ( 31 ) දින කොළඔදි පැවැත්විනි.

ඒහි දි සිවිල් සංවිධාන ක්‍රියාකාරින් විසින් දැක්වු අදහස් සදහා පහතින් සවන් දිය හැක.

ඡයාරුප සදහා මෙතනින් පිවිසෙන්න

Recent Posts

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Comment