යුක්තිය පසිදලීම දේව කාර්යයක්ය

Sep 5th, 2015 | By | Category: LEAD NEWS, අධිකරණය, උපුටා ගැනිම්, නීතිය

අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය වෙනුවෙන්, අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාවේ හිටපු ලේකම් මන්ජුල තිලකරත්න නිර්භය ලෙස පෙනී සිටියේය. තම ජිවීතය පවා අවදානමක් තිබීයදී, ඔහු බියක් සැකයක් නොමැතිව මේ රටේ අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය වෙනුවෙන් පෙනී සිටියේය. රජ මැදුරෙන් ආ දුර්කථන ඇමතුම් අනුව නීතීයේ කන්‍යාවිය ගණිකාවක් කළානම් ඔහු ඇතැම් විට අද ඉහළ අධිකරණයක විනිසුරුවරයෙක් වෙන්නට තිබුණි…ඔහු එසේ කලේ නැත. ඒ දරුවන් ඇති තාත්තා කෙනෙක් මේ රට දුෂිත කරන්නට දායක වුවහොත් තම දරුවන් යම් දිනක වින්දිතයන් වන බව ඔහු හොදින් තේරුම් ගෙන තිබෙන්නට ඇත. විනිසුරුවරු දෙවෙනි වෙන්නේ දෙව්වරුන්ට පමණක් බව ඔහු දැනගන ඉන්නට ඇත. යුක්තිය පසිදලීම දේව කාර්යයක් බව ඔහු දැනගන සිටින්නට ඇත. අද රජවරු මේ රටේ නැත. එහෙත් මන්ජුල තිලකරත්නට තාම සාධාරණය ඉටු වී නොමැත. මා දන්නා තරමට ඔහු මහාධිකරණ විනිසුරුවරයෙක් ලෙස උසස් වීමට සුදුසුම කීර්තීමත්, දක්ෂ විනිසුරුවරයෙකි..යහපාලකයින්ටත්, යහපාලනය ව්නුවෙන් හඩ නැගු ..උගතුන්ටත් මන්ජුල තිලකරත්නව අමතක වීම කණගාටුවකි…උගුතුන් බුද්ධිමතුන් මරා දමන, නිවටුන්, නළාකාරයින් රජ කරන මෙවන් රටක ඉපදීමත් පාපයකි …මන්ජුල තිලකරත්න වැනි කොන්ද පණ ඇති විනිසුරුවරුන් ඇවැසි කාලයයි මේ..

දර්ශණ කුරුප්පු

Darshana Kuruppu විසින් සිය facebook පිටුවේ තැබු සටහනකි. 

Recent Posts

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Comment