ඔබව රැකබලා නොගන්නා ඔබගේ ස්වාමි පුරුෂයා, බිරිඳ, දෙමවුපියන්, දරුවන් ට එරෙහිව නීතිමය පිළිසරණක් නැත්ද?

Sep 7th, 2015 | By | Category: OTHER NEWS, අධිකරණය, උපුටා ගැනිම්, නීතිය, පුද්ගල නිදහස, මානව හිමිකම්
ඔබව රැකබලා නොගන්නා ඔබගේ ස්වාමි පුරුෂයා, බිරිඳ, දෙමවුපියන්, දරුවන්ට එරෙහිව නීතිමය පිළිසරණ තිබේ. එවන් අයට එරෙහිව නඩත්තු නියෝගයක් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයක් වෙතින් ලබා ගැනීමේ හැකියාව ඇත. එවන් නියෝගයක් මගින් ඔබව රැකබලා ගැනීම/නඩත්තු කිරීම කිසිම (සාධාරණ) හේතුවක් නොමැතිව පැහැරහරින ඉහත සඳහන් කල පුද්ගලයන්ට එරෙහිව උසාවිය විසින් තීරණය කරන මාසික නඩත්තු දීමනාවක් ඔබට ගෙවීමට බලකරන නියෝගයක් නිකුත් කරවා ගත හැක. (1999 අංක 37 දරන නඩත්තු පනත)

මෙවන් නඩත්තු නියෝගයක්,

1. විවාහය වලංගුව පවතින අතරතුර බිරිඳට හෝ ස්වාමිපුරුෂයාට අනෙකාට එරෙහිව ලබාගත හැක.
එහිදී නඩත්තු ඉල්ලුම්කාර පාර්ශවය තමන්ට තමාවම නඩත්තුකර ගැනීමට නොහැකිබවත්, තමාව නඩත්තු කිරීම අනෙකා(වගඋත්තරකරු/කාරිය) විසින් නොසලකා හැර ඇති බව හෝ අසාධාරණ ලෙස නඩත්තුකිරීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම හෝ යන කරුණු ඔප්පු කල යුතුවේ. එමෙන්ම වගඋත්තරකරු/කාරියට එවන් නඩත්තු ගෙවීමක් කිරීමට තරම් ප්‍රමාණවත් වත්කමක් තිබෙන බවද ඔප්පුකිරීම අවශ්‍යය.

කෙසේ නමුත් ඉල්ලුම්කරු හෝ ඉල්ලුම්කාරිය අනාචාරයේ හැසිරෙ නම් හෝ සැමියා හා බිරිඳ ඔවුන්ගේ පොදු එකඟතාවය මත වෙන්ව ජීවත් වන්නේනම් එවන් නඩත්තු නියෝගයක් අධිකරණය නිකුත් නොකරයි.

2. වයස අවුරුදු 18 අඩු විවාහයතුල හෝ විවාහයෙන් භාහිරව බිහිව ඇති දරුවන්ට හෝ දරුකමට හදාගත් දරුවන්ට හෝ තමන්ට තමාවම නඩත්තු කරගත නොහැකි නම් තමාව නඩත්තු නොකරන දෙදෙමවුපියන්ට එරෙහිව නඩත්තු නියෝගයක් ලබාගත හැක. විවාහයෙන් පිටස්තරව බිහිව ඇති දරුවන් සම්බන්ධයෙන් වගඋත්තරකරුගේ පීතෘත්වය දෘඩ සාක්ෂි මගින් ඔප්පු කල යුතුවේ.එමෙන්ම වගඋත්තරකරු/කාරියට එවන් නඩත්තු ගෙවීමක් කිරීමට තරම් ප්‍රමාණවත් වත්කමක් තිබෙන බවද ඔප්පුකිරීම අවශ්‍යය.

3. වයස අවුරුදු 18 වැඩි හා 25ට අඩු වැඩිමහල් දරුවෙකුට ද ආබාධිත දරුවෙකුටද තමන්ට තමාවම නඩත්තු කර ගත නොහැකිනම් ද එම දරුවා විවාහයතුල හෝ විවාහයෙන් භාහිරව බිහිව ඇති හෝ දරුකමට හදාගත් දරුවෙකු උවද තමාව නඩත්තු නොකරන දෙදෙමවුපියන්ට එරෙහිව නඩත්තු නියෝගයක් ලබාගත හැක. විවාහයෙන් පිටස්තරව බිහිව ඇති දරුවන් සම්බන්ධයෙන් වගඋත්තරකරුගේ පීතෘත්වය දෘඩ සාක්ෂි මගින් ඔප්පු කල යුතුවේ.එමෙන්ම වගඋත්තරකරු/කාරියට එවන් නඩත්තු ගෙවීමක් කිරීමට තරම් ප්‍රමාණවත් වත්කමක් තිබෙන බවද ඔප්පුකිරීම අවශ්‍යය.

වැදගත්:

මෙවන් නඩත්තු නියෝගයක් කඩකරන පාර්ශවයක් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් ගෙවීම් පැහැර ඇති මාසය හෝ කොටසක් සම්බන්ධයෙන් පවා සාමාන්‍ය හෝ බරපතල වැඩ සහිත මසක බන්ධනාගාර ගත කිරීමකට යටත් කල හැක. කෙසේනමුත් එවන් සිර දණ්ඩනයක් නියම කිරීමට පෙර වගඋත්තරකරුගෙන් අදාළ හිඟ මුදල දඩ මුදලක් ලෙස අයකර ගැනීමට වරෙන්තුවක් නිකුත් කල හැක.

මෙවැනි නඩත්තු නඩුවක වගඋත්තරකරුට අදාළ නඩත්තු වාරික ඉල්ලුම්කරුගේ යම් බැංකු ගිණුමකට තැන්පත් කිරීමට හෝ තැපැල් කාර්යාලයකට ගෙවීම සඳහා නියෝග කරවා ගත හැක.

නඩත්තු ඉල්ලීමක් පෙත්සමක් හා දිවුරුම් ප්‍රකාශයක් මගින් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයකට ඉදිරිපත් කල යුතුය. අධිකරණයෙන් සිතාසි ලැබුණු පසු වගඋත්තරකරු අධිකරණයේ පෙනී සිට නඩත්තු නියෝගයක් ඔහුට /ඇයට එරෙහිව නිකුත් නොකිරීමට හේතු දැක්විය යුතුවේ.

නඩත්තු දිල්ලීම සම්බන්ධයෙන් නියෝගයක් නිකුත් කිරීමට පෙර අධිකරණය විසින් යම් මාසික නඩත්තු මුදලක් ගෙවන ලෙසට නියෝග කරමින් තාවකාලික අතුරු නියෝගයක් ඉල්ලුම්කරුගේ වාසියට නිකුත් කිරීමට ද හැකිය. එවන් අතුරු නියෝගයක් ඉල්ලීම කල දින සිට වලංගු වන පරිදි දිය හැකිය.

අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහ පනත දක්වන ආකාරයේ අනෙකුත් වැරදි සම්බන්දයෙන් සිදුකරන වගඋත්තරකරුගේ කට උත්තර සටහන් කිරීමක් හෝ චෝදනාවක් ගොනුකිරීමක් මෙම නඩුවල අවශ්‍ය නොවේ.

නමුත් වගඋත්තරකරු මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ පෙනී සිටීමේදී ඇප ඉල්ලීමක් කර ඇප ලබාගැනීම (පනතේ සඳහන්ව නැතත්) අවශ්‍යවේ.

නඩත්තු නියෝගයකට එරෙහිව හෝ අතුරු නියෝගයකට එරෙහිව පළාත්බද මහා අධිකරණයට අභියාචනා කල හැක.

දෙමවුපියන්ට නඩත්තු:

වයස අවුරුදු 60 ට වැඩි තමන්ට තමාවම නඩත්තු කරගත නොහැකි දෙමවුපියන්ට එක දරුවෙකුට හෝ දරුවන් කිහිපයකට එරෙහිව තමන්ට මාසික නඩත්තු දීමනාවක් හෝ එකවර ගෙවන දීමනාවක් හෝ ගෙවන ලෙසට නියෝගයක් කරවා ගැනීම සඳහා ‘වැඩිහිටියන් සඳහා වූ ජාතික සභාව’ යටතේ පත්කරනු ලබන නඩත්තු මණ්ඩලයක් වෙතට ඉල්ලීමක් කල හැකිය(2000 අංක 09 දරන වැඩිහිටියන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරාක්ෂා කිරීමේ පනත).

නඩත්තු මණ්ඩලයක් විසින් දෙනු ලබන නඩත්තු නියෝගයක් කඩකිරීම වරදක් වන අතර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරනයකදී ඒ සම්බන්ධව වරදකරු කරනු ලැබුන හොත් රු.100,000 නොයික්මවන දඩයකට හෝ වසරක සිර දඬුවමකට හෝ ඒ දෙකටම යටත් කරනු ලැබිය හැකිය.

© Legal First Aid/cplelk.com

Recent Posts

Leave a Comment