ඔබ නැතිව ඔබ එක්ක, ඒ ආනන්දි නම්..?

Sep 14th, 2015 | By | Category: OTHER NEWS, කලාව, ප්‍රතිසන්ධානය, සාහිත්‍ය

මෙවර ජිනිවා සමුළුවේදී යුද්ධයයෙන් පසුව  ලංකාවේ වගවීම සහ සංහිදියාව පිළිබදව වඩා සවිස්තරාත්මකව සාකච්චා වනු ඇත. එහිදී බොහෝ දුරට සිදුවනු ඇත්තේ දේශීය දෙමළ සමාජය ආණ්ඩුව සහ ජාත්‍යන්තරය යන ප්‍රධාන පාර්ශවයන් තිදෙනාටම එකග විය හැකි මධ්‍යස්ථ ආස්ථානයකට සියලුදෙනා පැමිණිමයි.

ඉදිරි දින කිහිපයේදී ඒ පිළිබදව වැඩි විස්තර ලැබෙනු ඇති අතර අප යෝජනා කරන්නේ, බොරුවට රැඩිකල් වීමට අමෙරිකාව සමග හෝ එක්සත් ජාතින්ගේ සංවිධානය සමග තරහ වනවා වෙනුවට  ජිනිවා වල මොනවද වෙන්නේ කියා උනන්දුවෙන් ඒ කරුණු අධ්‍යයනය කරන ලෙසය. 

එසේම හැකි නම් මේ කාලයේදීම  ඔබ නැතිව ඔබ එක්ක චිත්‍රපටය නරඹන ලෙස අප අප ඔබට යෝජනා කරන්නෙමු.

ඉතා සරළව කියනවා නම් වගවීම යනු යුද්ධයේ යම් පාර්ශවයන් අපරාධයන් කර ඇත්නම් ඔවුන්ට දඩුවම් පැමිණවීමයි එසේම සංහිදියාව යනු  සමගිය සදහා දේපාර්ශවයටම පිළිගත හැකි එකගතාවයන්ට පැමිණ ඒවා ක්‍රියාත්මක කරවීමයි.

එසේ නම්, ඔබ නැතිව ඔබ මෙයට අදාල වන්නේ කෙසේද ?

යුද්ධයෙන් පසුව ආදරය තුළ සිංහල තරුණයෙකුට සහ දෙමළ තරුණියකට යාහැකි උපරිම දුර මේ චිත්‍රපටයේ පෙන්වන අතර මෙය අවශ්‍ය නම් යුද්ධයෙන් පසුව සංහිදියාව සහ වගවීම තුළ සිංහල සමාජයට සහ දෙමළ  සමාජයට යා හැකි උපරිම දුර ලෙස මෙය තෙරුම් ගත හැක. 

ලස්සන දෙමළ තරුණියක් සහ ලස්සන සිංහල තරුණයෙකු සමග සුන්දර සීතල පරිසරයක දිග හැරෙන මේ චිත්‍රපටයේ අවසානය ඇතැම් විට ඔබව හඩවනු ඇති වුවත් ඒ දෙමළ තරුණිය වෙනුවට ආනන්දි සශීදරන් වැනි කෙනෙක් සිංහල තරුණයා වෙනුවට මිරුසවිල් ඝාතනයට වරදකරු වූ හමුදා සෙබලා වැනි අයෙක් නුවරඑළියේ සීතල පරිසරය වෙනුවට වැල්වැටිතුරෙයි පැත්තේ වියළි පරිසරයක තබා කල්පනා කරන විට ඔබට දැනෙන්නේ කුමක්ද යන්න අභ්‍යාසයක් ලෙස දැනට සිතන්න එය සංහිදියාව සදහා දැනට අපට ඇති දුර පෙන්වනු ඇත.

 ප්‍රබෝධ රත්නායක

Recent Posts

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Comment