ජාතිවාදයෙන් අත්මිදෙමු: පාසල් වලින් ඇසෙන සාධු ජනරාවය

Mar 27th, 2017 | By | Category: EVENT, OTHER NEWS, OTHER STORY, TOP NEWS, උත්තරධ්‍රැවය, දේශපාලන, ප්‍රතිසන්ධානය, පුරවැසි සංවිධාන, සමබිම පුවත්, සමාජ, සංවාද, සාහිත්‍ය

“යුද්ධය අපේ ජීවිත උඩු යටිකුරු කළ බවත්, ජීවිතවල හැඩතල සහ නම් ගම් පවා වෙනස්කල බවත්, ආදරය, ප්‍රේමය, මනුස්සකම අපෙන් ඈත් කළ බවත් ඒවා නැවත අප හදවත්වල දළු ඉතිලා වැඩෙන්නට ඉඩකඩ ලබා දිය යුතු බවත් ගීතය ඇසුරෙන් අප ගුරුවරුන්ට පැහැදිලි කළා. එහිදී නැවත ලේ වැගිරීමක් ඇති නොවීමට නම් දෙමළ ජනතාව බලයේ කොටස්කරුවන් බවට පත් කර ගත යුතු බවත් ඔවුන් ගෞරවනීය පුරවැසියන් ලෙස පිළිගත යුතු බවත් කියවුණා. පවතින ව්‍යවස්ථාව තුළ එයට ඉඩක් නොමැති බවත්, ඒ සඳහා අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් ගොඩනගා ගත යුතු බවත් එය ජනමතයකින් ජයග්‍රහණය කර ගත යුතු බවත් මතු කර ගන්නට හැකි වුණා.”

ජයතිලක බණ්ඩාර මෙසේ සමබිමට පැවසුවේ මිහින්තලේ දී සහ අනුරාධපුරයේදී පාසල් ගුරුවරුන් සමඟ සාධුජන රාවය ජාතිවාදයෙන් අත් මිදෙමු ප්‍රසංගය සහ සංවාදය පැවැත්වීමේ අත්දැකීම්ය.

මේ අනුව ජාතිවාදය වගා කරන්නට ඇතැමුන් අද දරන වෑයමට එරෙහිව පළමු පියවර ලෙස සංහිඳියාව උදෙසා සාධු ජනරාව ප්‍රසංගය උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තුමේන්තුවේ සංවිධාන ශක්තියෙන් උතුරු මැද පළාත් පාසල් ගුරුවරුන් සඳහා ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇත. පහත දිනවලදී තවත් වැඩසටහන් කිහිපයක් පැවැත්වීමට සැලසුම් කෙරී ඇත.

අප්‍රේල් 01 – අනුරාධපුර – නොච්චියාගම මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
අප්‍රේල් 22 – තඹුත්තේගම – මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
අප්‍රේල් 29 – පොළොන්නරුව – ථුපාරාමය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය

මෙම සෑම දිනකම පෙ.ව. 9. 00 සිට පෙ.ව. 11. 00 දක්වා කාලය තුළ ප්‍රසංගය පැවැත්වේ.

Recent Posts

Tags: , , , ,

Leave a Comment