ඩාබිදු සාමූහිකය සහ ප්‍රගති සංගමය ලෝක කම්කරු දිනය සමරයි

May 9th, 2017 | By | Category: OTHER NEWS

ජාත්‍යන්තර කම්කරු දිනයට සමගාමීව ඩාබිදු සාමූහිකය සහ ප්‍රගති සංගමය විසින් කම්කරු අයිතිවාසිකම් කෙතෙක් තහවුරු වී ඇත්ද යන්න විසමා බැලීමට මහජන විනිශ්චය සභාවක් කැදවා තිබුණි. ඩාබිදු සාමූහිකය වෙනුවෙන් චමිලා තුෂාරි සහ ප්‍රගති සංගමය වෙනුවෙන් ලියොන් ජෝෂප් ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැති මෙම විනිශ්චය සභාවට කේෂත්‍ර ගණනාවක් ආවරණය වන පරිදි නිදහස් වෙළද කලාප නියොජනය කරමින් කම්කරු ස්ත්‍රින් සහ පුරුෂයින් අදහස් දැක්වු මෙම විනිශචය සභාවේ විනිශ්චය මණ්ඩලය ලෙස කාන්තා ක්‍රියාකාරිනී සූමිකා පෙරේරා, මාධ්‍යවේදී ෆේඩී ගමගේ, නීතිඥ ලක්මාලි හේමචන්ද්‍ර සහ නීතිඥ ප්‍රබෝධ රත්නායක සහභාගී විය.

18342133_1502135736496551_6998864892523810541_n

18342139_1502135709829887_6764977671950887744_n

18342279_1502136096496515_9045337857768026156_n

18301929_1502136016496523_6415104818700891039_n

ඡායාරූප – මෙලනි මානෙල්

Recent Posts

Tags: , , ,

Leave a Comment