මේ සමබිමට ඔබේ සෙනෙහස පෙන්වීමට කාලයයි

May 29th, 2017 | By | Category: OTHER NEWS

රටේ ඇති වූ දේශපාලනික සමාජ ආර්ථික ඝට්ටනයන් මැද වුව පුරා වසර හතක් අඛණ්ඩව සමබිම පුවත්පත පාඨක ඔබ අතට පත් කරන්නට අප සමත් වූයෙමු. භාෂණයේ අදහස් ප්‍රකාශනයේ නිදහස අහිමිව තිබූ කාලෙක විසම්මුතිය වෙනුවෙන් පෑන මෙහෙය වන්නටත්, ඒ වෙනුවෙන් ඉඩකඩ හදන්නටත් සමබිම අපි සමත් වූයෙමු. 2010 වැනි වසරක එය අතුරේ යාමක් වූ අතර සර්කස් කණ්ඩායමක් විලසින් අපි ඒ අභියෝගයට මුහුණ දුන්නෙමු.

සමබිම පුවත්පතට වසර හතක් ඉක්ම යන තැන නැවත ඒ දෙස හැරී බලන්නටත් එහි සමාජීය අවශ්‍යතාවය තීරණය කරන්නටත් කාලය එළැඹ ඇති බව අපගේ අදහසයි. ඒ අනූව 2017 වසර වෙනුවෙන් නිකුත් වන සමබිම ජුනි කලාපයෙන් අනතුරුව සමබිම පුවත්පත යා යුතු දුර කොපමණද යන්න තීරණය කර ගැනීමට අපට අවැසිය. එහෙත් එය ඔබගේ දායකත්වය සහ ඔබට සමබිම පුවත්පතෙහි ඇති අවශ්‍යතාවය විසින් තීරණය කෙරෙනු ඇත.

අමාරුක කාලන්හි පවා ඔබ අප අතනොහැරමින් සිටි පරිද්දෙන්ම, ඔබ මුදල් ගෙවුවද නොගෙවුවද සමබිම පුවත්පත ඔබ අත් නොහරිමින් ඔබ අතට පත් කරන්නට පුරා වසර හතක් අප සමත් වීමු. වෙහෙස මහන්සි වීමු. සමබිම පුවත්පත සඳහා විශාල මුද්‍රණ වියදමක් වැය වුනද රුපියල් තිහක් වැනි සුළු මුදලකට එහි මිල නියම කෙරිණි. පාඨක ඔබෙන් ඇතමෙක් දායක මුදල් ලබා දෙමින් අප දිරිමත් කළ පරිද්දෙන්ම සමබිම වටා සිටි සියලු පාඨකයන් වදනකින් හෝ මේ ගමනට දිරි දී ඇති බව අප හෘදයාංගමව සිහිපත් කරමු. හුදෙක් එය මුදලින් මැණිය නොහැකි අතරම එය අපට එදත් අදත් දුෂ්කර මාවතක ඇතිරූ පාවඩයන් විය. එහෙත් සමබිම පුවත්පත මුද්‍රණය කිරීම සඳහා දරන විශාල පිරිවැයත්, ශ්‍රම දායකත්වයත් හේතු කොටගෙන අසීරු අඩියක සිටින සමබිමට ඔබේ වදනින්ද දායක මුදලින්ද, ඔබේ සෙනෙහස අවැසිම මොහොත මේ යැයි අපි සිතන්නෙමු.

සමබිම තවදුරටත් පවතින්නේද යන්න තීරණය කිරීමට ඔබගේ පාඨක ප්‍රතිචාර පිටුවහලක් වනු ඇත.

වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න 0771-097910,0112-822375

 

samabima end FB (1)

Recent Posts

Leave a Comment