බ්‍රිතාන්‍ය මැතිවරණය: චම්පිකලාට වැරදුණාවත්ද?

Jun 9th, 2017 | By | Category: OTHER NEWS, Today Lead News

ee91779a388a9bcce658278c5b15b57930ea9401

තෙරේසා මේ අගමැතිවරිය බ්‍රිතාන්‍යයේ හදිසි මැතිවරණයක් පැවැත්වුයේ යුරෝපා සංගමයෙන් බ්‍රිතාන්‍යය ඉවත්වීම සම්බන්ධ සාකච්ඡා පැවැත්වීම සඳහා වැඩි බලයක් ලබාගැනීමටයි.එනමුත් දැනට නිකුත්වී ඇති ප්‍රතිඵල අනුව තවත් අසන තුනක ප්‍රතිඵල නිකුත්වීමට තිබියදී කොන්සවැටිව් පක්ෂයට ආසන 316 (2015-331) ක්ද කම්කරු පක්ෂයට ආසන 261 (2015-232)ක්ද ස්කොට්ලන්ත ජාතික පක්ෂයට ආසන 35  (2015-56)ක්ද වාර්තාවී ඇත. කොන්සවැටිව් පක්ෂයට 2015 මැතිවරණයට සාපේක්ෂව ආසන 15ක අඩුවක් වාර්තාවී ඇති අතර ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට අවශ්‍ය ආසන 325 එම පක්ෂයට නොලැබෙනු ඇත. එමෙන්ම ස්කොට්ලන්ත ජාතික පක්ෂයයේ ආසන ප්‍රමාණය 2015 මැතිවරණයට සාපේක්ෂව ආසන 21කින් අඩුවී ඇත. 

දැනට මෙම මැතිවරණ ප්‍රතිඵල වලින් කාරනා දෙකක් පෙනේ. එනම් මැතිවරණය පැවැත්වූ හේතුව සලකා බැලීමේදී යුරෝපා සංගමයෙන් බ්‍රිතාන්‍යය ඉවත්වීමට විරුද්ධ ජනමතයක් ද ස්කොට්ලන්තය බ්‍රිතාන්‍යයෙන් ඉවත්වීමට විරුද්ධ ජන මතයක්ද  පෙරට පැමිණ ඇත. යුරෝපා සංගමයෙන් බ්‍රිතාන්‍යය ඉවත්වීමට තීරණය කිරීමෙන් පසුව සහ ඇමෙරිකන් ජනාධිපතිවරණ ප්‍රතිඵල වලින් පසුව චම්පික රණවක අමාත්‍යවරයාද ඇතුළුව ලොව පුරා ජාතිකවාදීන් ප්‍රකාශ කළේ ගෝලීයකරණය මෙතෙකින් අවසාන බවත් මින් පසුව ජාතිකවාදී ආණ්ඩු ඇතිවීමේ ප්‍රවනතාවයක් ඇතිවී ඇති බවත්ය. ප්‍රංස ජනාධිපතිවරණ ප්‍රතිඵල මගින් මෙම මතය ඛණ්ඩනය කෙරුණු අතර බ්‍රිතාන්‍ය මැතිවරණ ප්‍රතිඵල මගින් එම ඛණ්ඩනය ස්ථාපිත වේ.

බ්‍රිතාන්‍යයේ අනාගතය වන්නේ තවත් ජනමත විචාරණයක් මගින් යුරෝපා සංගමයෙන් ඉවත්වීම වලකාගෙන එක් රටක් වශයෙන් ශක්තිමත්ව නැගී සිටීමයි.

හර්ෂ ගුණසේන

Recent Posts

Tags:

Leave a Comment