මහින්දට එදා ඕන වුන GSP ප්ලස් අද එපා වුනේ අැයි ?

Jun 14th, 2017 | By | Category: OTHER NEWS, Today Lead News

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් GSP + සහනය ලංකාවට ලැබිම සම්බන්දයෙන් පසුගියදා නිකුත් කරන ලද නිවේදනයට   පිළිතුරු සැපයිමක්  අද (14) දින උදැසන ශ්‍රි ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ වේළද සේවයේ විකාශන වු සුභාරති වැඩසටහනට සහභාගි වු අමාත්‍ය දයා ගමගේ  නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය  එරාන් වික්‍රමරත්න පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි විජයපාල හෙට්ටිඅාරච්චි සහ නිතිඥ සුදර්ශණ ගුණවර්ධන යන අය විසින් සිදුකරන ලදි.  එම වැඩසටහනට පහතින් සවන් දිය හැක  

 

Recent Posts

Leave a Comment