අතුරුදහන් කරවිම් නැවත එපා…! (ඡායා)

Jul 21st, 2017 | By | Category: LEAD NEWS

අතුරුදහන් කරවිම් වහා නතර කරන ලෙසත් පසුගිය කාලයේ සිදුවු අතුරුහන් විම් පිළිබද සොයා බලා යුක්තිය ඉටුකරන ලෙසත් රජයට බල කිරිම සදහා අතුරුදහන්වුවන්ගේ පවුල් වල සමාජිකයින් ඊයේ (20) කොළඹ දි පැවැත්වු මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේ විශේෂ අවස්ථා කිපයක්

DSC_0080

DSC_0085

DSC_0087

DSC_0093

DSC_0099

DSC_0108
DSC_0110

 

ඡායාරුප – දෙනුවන් බංඩාර 

Recent Posts

Tags:

Leave a Comment