88-89 පස්සේ දකුණේ අතුරුදන් කිරීම් ගැටලුව විසඳුවා නම් අද අපට විසඳන්න ගැටලුවක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ

Sep 1st, 2017 | By | Category: OTHER NEWS, සමබිම ඉරිදා අතිරේකය

DSC_0110

ජාත්‍යන්තර අතුරුදන් තැනැත්තන් පිළිබඳ දිනය සමරන, සිහිපත් කරන දිනයේදී අතුරුදන්වූවන්ගේ පවුල්වල පිරිස් උතුරින් දකුණින් නැගෙනහිරින් මෙම ස්ථානයට පැමිණ තිබෙනවා. අතුරුදන්වූවන් වෙනුවෙන් ඉතාමත් යුක්ති සහගත සහ සාධාරණ විසඳුමක් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. 2009යේදීත් ඊට පෙරත් පසුවත් විසිදහසකට ආසන්න පිරිසක් මේ රටේ අතුරුදන් කරවීමට ලක්ව තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ පවුල්වල පිරිස් මේ ප්‍රශ්නයේ වින්දිතයින් හැටියට ගත කරන්නේ දුෂ්කර ජීවිතයක්. ඔවුන්ගේ දුක වේදනාව සුළුපටු නැහැ. 1988-89 වකවානුවේදී දකුණේ අතුරුදන් කරවනු ලැබූ විශාල පිරිසක් හිටියා වුනත් ඒ ප්‍රශ්නයට එතරම් විශාල අවධානයක්, ප්‍රමුඛත්වයක් ලැබුණේ නැහැ. නමුත් එදා ඒ ප්‍රශ්නේ මේ තරම් සාකච්ඡාවට ගෙන ආවා නම් මෙවන් අරගලයක් එතනින් ඉදිරියට ගෙන ගියා නම් අද මෙවන් ප්‍රශ්නයක් උද්ගත වෙන්නේ නැහැ. එදා නීති විරෝධී ලෙස කටයුතු කිරීම හැසිරීම සම්බන්ධයෙන් සමාජයේ එතරම් සැලකිලිමත්විීමක් තිබුණේ නැහැ. එනිසාම යහපාලනය, සංහිඳියාව වැනි කාරණාවන් අපි කතා කරද්දී රජය සහ ජනතාව අතරත් ආරක්ෂක අංශ සහ ජනතාව අතරත් සංහිඳියාවක් ඇති කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍යයි. සංහිඳියාව ගොඩනගන්න පුළුවන් වෙන්නෙ යුක්තිය සහ සත්‍ය පදනම් කරගෙන පමණයි. සත්‍ය කිසිදාක අපට අමතක කළ නොහැකියි. අතුරුදන් තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය සම්මත කර දැන් වසරකටත් වැඩි කාලයක් ගතව තිබෙනවා. එහෙත් තවමත් එය ක්‍රියාත්මක කරවා ගැනීමට අපට නොහැකි වී තිබෙනවා. එය පවා තවමත් සිදුව නොමැති නම් අපි යුක්තිය සහ සාධාරණය කුමානාකාරයකින්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? එනිසා අපි කියන්නෙ සත්‍ය හෙළිදරව් කළ යුතුයි. යුක්තිය ඉෂ්ට කළ යුතුයි. ඒ වගේම ජනතාවගේ දුක වේදනවා තුරන් කිරීම සඳහා ඒ සත්‍ය මතු කර ගත යුතුයි. සෑම අවස්ථාවකදීම මේ කාරණය නිරන්තරයෙන් මතු කරමින් ඔබලාගේ දුක වේදනාව නැති කිරීම උදෙසා අපට කළ හැකි සෑම දෙයක්ම අප කරනවා. නුදුරු අනාගතයේදී වින්දිත ජනතාවට සාධාරණයක් ඉටු වනු ඇතැයි අප අපේක්ෂා කරනවා.

ආර්. සම්බන්ධන්

විපක්ෂ නායක

 

Recent Posts

Leave a Comment