අතුරුදන්වීම් අතුරුදන් කරන්න අපි කරපු සටන සාර්ථකයි සිදුවුණ දේවල් සොයන සටන තාම අවසන් නැහැ

Sep 1st, 2017 | By | Category: OTHER NEWS, සමබිම ඉරිදා අතිරේකය

DSC_0093

“අතුරුදන් තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය අතුරුදන් නොකරනු” සහ “අතුරුදන් කරවීම යන අපරාධය යළි මේ රටේ සිදුනොවන ලෙස වග බලා ගැනීම” කියන ඔබේ සටන් පාඨ මගේද සටන් පාඨ බව කිව යුතුයි. මේ ආණ්ඩුව සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක්. මේ තුළ විවිධ පක්ෂ, කණ්ඩායම් ඉන්නවා. එපමණක් නොවෙයි  පසුගිය පාලන සමය තුළ මෙවැනි අපරාධවලට වගකිව යුතු අයත් මේ ආණ්ඩුව තුළම ඉන්නා බව කිව යුතුයි. ඒ නිසාම මේ අපරාධය රටෙන් සහමුලින් අතු ගා දැමීම ලෙහෙසි පහසු වැඩක් නෙවෙයි. එහෙම වුනත් අපි නොසැලී ඒ අරමුණ වෙනුවෙන් කටයුතු කරනවා. එහෙම මේ සටනෙදී මා සමඟ සිටි මගේ මිත්‍රවරුන් කිහිපදෙනක් අතුරුදන් කිරීම්වලටත් වෙඩි තබා ඝාතනය කිරීම්වලටත් ලක් වුණා. ඒ නිසාම බ්‍රිටෝ ප්‍රනාන්දුලා නිමල්කා ප්‍රනාන්දුලා මේ සම්බන්ධයෙන් රටේ කොතනක හෝ සිදුකරන අරගලයන් වෙනුවෙන් මම පෙනී සිටිනවා. මොකද මේ සටන ඔබේ පමණක් නෙවෙයි එය අපේද සටන වෙනවා. බලහත්කාරයෙන් අතුරුදන් කිරීම කියන දේ දැන් මේ රටෙන් සම්පූර්ණයෙන් අතුගා දමා තිබෙනවා. නමුත් පසුගිය කාලයේ අතුරුදන් කරවීම්වලට ලක් වූ ඔබේ සමීපතමයන්ට මොකද වුණේ කියන දේ කියන්න ආණ්ඩුවක් ලෙස අපි බැඳී සිටිනවා. ඒ නිසා තමයි අතුරුදන් තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය පනත අපි සම්මත කර ගත්තේ. නමුත් ප්‍රශ්නය තියෙන්නෙ එම පනත තවමත් ක්‍රියාත්මක නොවීම සහ ඒ අනුව එවැනි කාර්යාලයක් තවමත් පිහිටුවා නොතිබීම. එය විශාල අඩුපාඩුවක් වුනත් අපි පසුබසින්නේ නැහැ. ඒ සටන අත්හරින්නෙත් නැහැ.

මනෝ ගනේෂන්

ජාතික සහජීවන, සංවාද හා ජාතික භාෂා අමාත්‍ය

Recent Posts

Leave a Comment