‘යුද්ධයෙන් බලපෑමට පත් කාන්තාවන් සංහිදියාව සඳහා දායක කරගනිමු’ සංවාද මණ්ඩපය හා වාර්තාව එළි දැක්වීම අද!

Dec 13th, 2017 | By | Category: Today Lead News, පුවත්

ශ‍්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ සහයෝගය ද ඇතිව රයිට්ස් නව් – ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවදය සඳහා සාමූහිකය ශී‍්‍ර ලංකාවේ යුද්ධයෙන් විපතට පත්වූ කාන්තාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත කිරීම අරමුණු කර ගනිමින් වැඩසටහන් මාලාවක් කි‍්‍රයාත්මක කරන ලදී.  දිස්ත‍්‍රික්ක හතරක් නියෝජනය කරමින් යුද්ධයෙන් විපතට පත් කාන්තාවන් මෙම වැඩසටහන හා සම්බන්ධ වූ අතර එහිදී මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ නිලධාරීන් සමගින් ඔවුන් සිය ප‍්‍රශ්න ගැටලූ හා අදහස් හුවමාරු කර ගන්නා ලදී. මෙම සංවාදයන් වලින් මතුවූ කරුණු මත පදනම්ව යුද්ධයෙන් බලපෑමට ලක්වූ කාන්තාවන්ගේ වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳ පිළිබඳ වාර්තාවක් සකස් කර ඇත. මෙම වාර්තාව එළිදැක්වීම සහ ‘යුද්ධයෙන් බලපෑමට පත් කාන්තාවන් සංහිදියාව සඳහා දායක කරගනිමු’ යනුවෙන් පැවැත්වෙන සංවාද මණ්ඩපය,

2017 දෙසැම්බර් මස 13 වැනි දින එනම් අද දින

සවස 3.30 සිට 5.30 දක්වා කොළඹ 07,

ජාත්‍යන්තර සබඳතා සහ ක‍්‍රමෝපාය අධ්‍යයනය සඳහා වන ලක්ෂ්මන් කදිර්ගාමර් මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්වේ.

මෙහිදී පවත්වන ප්‍රධාන දේශනා වන්නේ,

1 යුද්ධයෙන් බලපෑමට පත් කාන්තාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත කිරීම උදෙසා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ භූමිකාව –

මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිණි ආචාර්ය දීපිකා උඩගම

2 සංහිඳියාවේ කාන්තා හඬ මතු කරගැනීම උදෙසා ජනමාධ්‍ය භූමිකාව –

රජයේ ප‍්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් සහ ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ සභාපති නීතීඥ සුදර්ශන ගුණවර්ධන.

යුද්ධයෙන් බලපෑමට පත් කාන්තාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයෙන් වන වාර්තාව එලි දැක්වීම සහ ජාතික සංවාද සභාවට සහභාගී වීම අපි ඔබ සැමට ආරාධනා කරන්නෙමු.

2 1

Recent Posts

Tags: , , , ,

Leave a Comment