සෞඛ්‍යයේ ලිංගික අඩන්තේට්‌ටම් ගැන ඇමැති කට අරී

Nov 14th, 2012 | By | Category: EDITOR'S CHOICE

එක්‌තරා රෝහලක කනිෂ්ඨ කාර්ය මණ්‌ඩලයේ තරුණියක්‌ ලිංගික අඩන්තේට්‌ටම්වලට ඉඩ නොදුන් නිසා රාත්‍රි කාලයේ මෘත ශරීරාගාරයේ සේවයට යොදවා ඇතැයිද එහිදී සිහි නැතිවූ එම තරුණිය යළි පියවි සිහිය ලබද්දී නිරුවත්ව දූෂණයට ලක්‌ව සිටි බවට තොරතුරු ලැබුණු බවද සෞඛ්‍ය ඇමැති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ඇමැතිවරයා ප්‍රකාශ කළේය
***************************************************

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය හා ඊට අනුබද්ධ ආයතනවල සේවය කරන කාන්තාවන් රැසක්‌ එහි ඇතැම් නිලධාරීන්ගේ ලිංගික අඩන්තේට්‌ටම්වලට භාජන වන බව සෞඛ්‍ය ඇමැති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය හා අනුබද්ධ ආයතන තරම් කාන්තාවන්ට ලිංගික අඩන්තේට්‌ටම් කරන වෙනත් කිසිම ආයතනයක්‌ නැතැයිද කාන්තා හිංසනය පිළිබඳව ගලධාරි හෝටලයේ පසුගියදා පැවැති වැඩසටහනකදී ඇමැතිවරයා කීවේය.

එක්‌තරා රෝහලක කනිෂ්ඨ කාර්ය මණ්‌ඩලයේ තරුණියක්‌ ලිංගික අඩන්තේට්‌ටම්වලට ඉඩ නොදුන් නිසා රාත්‍රි කාලයේ මෘත ශරීරාගාරයේ සේවයට යොදවා ඇතැයිද එහිදී සිහි නැතිවූ එම තරුණිය යළි පියවි සිහිය ලබද්දී නිරුවත්ව… දූෂණයට ලක්‌ව සිටි බවට තොරතුරු ලැබුණු බවද ඇමැතිවරයා ප්‍රකාශ කළේය.

අමාත්‍යාංශයේ සේවය කරන මෙවැනි තරුණියන් කිහිපදෙනකු පසුගිය මාසයේ දිනක හඬමින් පැමිණ තමන් හමුවූ බවද තමන් සේවය කරන අංශවල සිටින නිලධාරීන් තමන්ට නිතර ලිංගික හිංසාවන් සිදුකරන බව ඔවුන් කී බවද ඇමැතිවරයා කීවේය.

එහෙත් මේ කිසිදු සේවිකාවක්‌ ලිඛිතව මේ පිළිබඳව පැමිණිලි කිරීමට ඉදිරිපත් නොවන බවද එසේ කරන්නේ නම් අමාත්‍යාංශ මට්‌ටමින් පරීක්‍ෂණ පැවැත්විය හැකි බවද කී ඇමැතිවරයා කාන්තා හිංසනය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට ආවේණික වූ ක්‍රියාවක්‌ බවට පත්ව ඇතැයිද කීය. මෙය ඉතිහාසයේ පටන් අමාත්‍යාංශය තුළ සිදුවන බවද ඇමැතිවරයා ප්‍රකාශ කළේය.

අජිත් අලහකෝන්
උපුටා ගැනීම – දිවයින වෙබ් අඩවිය
http://www.divaina.com

Recent Posts

Tags: , , , , ,

Leave a Comment