උදය ගම්මන්පිල ඇමැතිවරයා බාල අපරාධකරුවෙක්ද? (වීඩියෝ )

Sep 4th, 2013 | By | Category: LEAD NEWS, දේශපාලන

“ඉන්දියාව නමැති මැරයා විසින් ලංකාව නමැති යුවතිය දූෂණය කළා. ඒ දූෂණයෙන් උපන් දරුවා පලාත් සභා කියන්නේ කියලා ජාතික හෙළ උරුමයේ උදය ගම්මන්පිල මහතා ‘ප්‍රදීපය’ නමැති තීරු ලිපියේ ලියා තිබුණා. මට කියන්න තියෙන්නේ ඒ අවජාතක දරුවාට උදය ගම්මන්පිල නමැති පලාත් සභා ඇමැතිවරයා බාල අපරාධ කරන බවයි. පලාත් සභාවේ අමාත්‍ය ධුරයක් දරමින්, එහි මුදල් සහ බලතල පරිහරණය කරමින්, තම බිරිඳ තමන්ගේ පෞද්ගලික ලේකම් ධුරයට පත්කරගනිමින්, ඒ අවජාතක දරුවාට බාල අපරාධ කරනවා කියන එකයි මට කියන්න තියෙන්නෙ. ” යැයි එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ බස්නාහිර පලාත් සභා මන්ත්‍රී නිරෝෂන් පාදුක්ක මහතා චෝදනා කරයි.

සම්පූර්ණ කතාව නරඹන්න..

Recent Posts

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Comment