කැටයම් චින්තක අවසන් කර කැටයම් පොලීසිය ඉතිරි වීම

Dec 4th, 2013 | By | Category: LEAD NEWS, දේශපාලන

මේ වන විට කැටයම් චින්තකගේ පාර්ශ්වයේ සියළුදෙනා ඝාතනය වී අවසන්ය. ප්‍රචණ්ඩත්වය අවසන් කිරීම සදහා එවැනිම ආකාරයේ ප්‍රචණ්ඩත්වයක් භාවිතා කළ යුතුය යන්න මේ වන විට ලෝකයේ විනිශ්චය වී අවසන් කාරණයක් වන අතර ප්‍රචණ්ඩත්වය අවසන් කිරීමට එවැනිම ප්‍රචණ්ඩත්වයක් භාවිතා කිරීම පිළිගත් ක්‍රමය නොවේ. එහෙත් සිංහල බෞද්ධ පදනමක් ඇතැයි කියවෙන ලංකාවේ එය ගැටළුවක් නොවේ අංගුලිමාල දමනය කුඩා කල සිට දහම් පාසල්වල ඉගැන්වුවත් මිනිසුන් ලංකාවේ මිනිසුන් කැමැති දුෂ්ටයා නන්දිකඩාල් ක්‍රමයට ඉවර කිරීමටය.

මෙවැනි සිදුවීම්වලදී සමාජයෙන් ඝාතකයන් ඉවත්කිරීමේ ප්‍රීතිය භුක්ති විදින බහුතරයට නොපෙනෙන්නේ රාජ්‍ය බලය සහිත පිළිගත් ආයතන තුළ ඝාතකයන් ඉතිරිවීමේ අවධානමයි. පොලීසියේ සිම්පල් ප්ලෑන් එකක් ලෙස වර්ධනය වන මේ තත්ත්වය පිළිබදව සමබිම ආරම්භක අවධියේ සිටම පෙන්වාදුන් අතර පහත යොමුවෙන් එම ලිපියට සම්බන්ධ විය හැක.

එම ලිපිය මෙතනින් බලන්න

hasantha

Recent Posts

Tags: , , , , ,

2 Comments to “කැටයම් චින්තක අවසන් කර කැටයම් පොලීසිය ඉතිරි වීම”

  1. Sakalpa says:

    It’s hard to understand why most don’t see that what the police did was to complete the final phase of the contract which had only one objective; which is to eliminate all obstacles to the heroin business.
    Now the obstructing policeman is dead and all those who killed him are dead.
    Who’s remaining? The drug dealers, without any proof to link them to murder. Well done SLP.

  2. Cyril Pathiranage says:

    Those incidents are indicating now the SriLanka is a real police state .Nothing rule of low.

Leave a Comment