ඊනියා සංවර්ධන මිථ්‍යාවට සහ ජාත්‍යන්තර කුමන්ත්‍රණ මිථ්‍යාවට එරෙහිව පෙළ ගැසෙමු

Feb 7th, 2014 | By | Category: EVENT, LEAD NEWS, sunday2, පුවත්, සමබිම ඉරිදා, සමබිම ඉරිදා අතිරේකය

සමබිම ජාතික නියෝජිත සමුළුව – මහනුවර

රටක් තුළ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ප්‍රතිසංස්කරණ ඇති කර ගැනීම සඳහා මහජන ව්‍යාපාරයක් ගොඩනැගිය යුතුවේ.

එකී මහජන ව්‍යාපාරයන් විසින් යෝජනා කළ හැකි ප්‍රතිසංස්කරණ නිර්දේශ ගණනාවක් ආණ්ඩුව විසින්ම පත් කරන ලද උගත් පාඩම් ප්‍රතිසන්ධාන කොමිසමේ වාර්තාවේ දැක්වේ. එමෙන්ම මානව හිමිකම් පිළිබඳව ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්මෙහිද ඒ සඳහා යොදාගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග පවතී.

එහෙත් ඒ සඳහා වන පුළුල් උද්ඝෝෂණ ක්‍රියාමාර්ග ගොඩනගා ගැනීම හදිසි අවශ්‍යතාවයකි.

එවන් උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාරයක් විසින් සෘජුවම මුහුණ දිය යුතු අභියෝග දෙකක් වේ. ඒ ආණ්ඩුව තම ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී, අධිකාරවාදී පාලනය සාධාරණීයකරණය කිරීම සඳහා යොදා ගනු ලබන ඊනියා සංවර්ධන මිථ්‍යාව සහ ජාත්‍යන්තර කුමන්ත්‍රණ මිථ්‍යාව පරාජය කිරීමයි.

රටක් සංවර්ධනය වේ නම්, ඒ ජනතාවගේ භෞතික ජීවන තත්ත්වයද ඉහළ යා යුතුය. රට උගසට තබා ණය ලබාගෙන මහා පරිමාණ ඉදිකිරීම් කිරීම මඟින් ජනතාවට ප්‍රතිලාභ ලැබී ඇත්තේද? ප්‍රතිලාභයක් නොව ණය බරක් පමණකි.

රටක ස්වෛරීභාවය ආරක්ෂා වන්නේ එම රටේ සියළු ජනකොටස්වල අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමට රාජ්‍යය සමත්වන්නේ නම් පමණකි. එසේ නොවන කළ ජාත්‍යන්තර ඇඟිලි ගැසීමක් සිදුවීම ජාත්‍යන්තර නීතිය අනුව නොවැළැක්විය හැක්කකි.

ජාතික වශයෙන් පවත්නා මෙකී කතිකාව පිළිබඳ නව මානයක වැඩපිළිවෙළක් සහිත සක්‍රීය පෙරටුගාමී ක්‍රියාකාරීත්වයක් වෙනුවෙන් සමබිම ජාතික නියෝජිත සමුළුව 2014 පෙබරවාරි මස 14 හා 15 දෙදින මහනුවරදී පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇත.

SSLLOO

Recent Posts

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Comment