නෙත් FM ජඩමාධ්‍ය කෙරුවාවට උදුල්ගෙන් උත්තරක් (VIDEO)

Feb 12th, 2015 | By | Category: EDITOR'S CHOICE, LEAD NEWS

රාජපක්ෂ පාලනයේ මැදිහත්වීමෙන් වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ සිදුකෙරුණු සිරකරුවන් ඝාතනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් නීතිඥ උදුල් ප්‍රේමරත්න මහතා ඇතුළු සිවිල් සමාජ ක්‍රියා කාරීන් ‘සිංහල කොටි’ලෙස හඳුන්වමින් ඉතා නිර්ලජ්ජිත ආකාරයෙන් සිය මාධ්‍යය හසුරුවමින් සිටින ‘නෙත් එෆ් එම්’ ආයතන යේ ක්‍රියා කාරිත්වය සම්බන්ධයෙන් උදුල් ප්‍රේමරත්න මහතා ලංකාඩේලි වෙත විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කළේය. මේ සම්බන්ධයෙන් නීතිමය ක්‍රියා මාර්ගයක් ගන්නා බවද ඔහු පැවැසීය.

ඔහු අප වෙත කළ විශේෂ ප්‍රකාශයේ වීඩියෝව පහතින් දක්වා ඇත.

උපුටා ගැනීම www. lankadaily.com වෙබ් අඩවියෙනි.

Recent Posts

Leave a Comment