සමබිම මාධ්‍ය රැකවරණය

May 2nd, 2015 | By | Category: LEAD NEWS, සමබිම මාධ්‍ය රැකවරණය

medi 00

මාධ්‍යවේදීන් සහ තොරතුරු සන්නිවේදකයන් සඳහා වූ පුහුණුවට රයිට්ස් නව් ආයතනය හා සම්බන්ධ වන ලෙස ඇරයුම් කර සිටිමු.

හැඳින්වීම

මෙම වැඩසටහනේ මූලික පරමාර්ථය වන්නේ  මාධ්‍යවේදීන් සහ තොරතුරු සන්නිවේදකයන්ගේ ශක්‍යතා වර්ධනය කිරීමයි. ඒ සඳහා නීතිමය රැකවරණය ලබාදීම,දේශීය හා ජාත්‍යන්තර නීතී, තොරතුරු සන්නිවේදනයේදී තිබෙන සීමා මායිම්, තොරතුරු සන්නිවේදනයේදී නවීන තාක්ෂණික උපකරණ භාවිත කරන ආකාරය සහ එහිදී අනුගමනය කළ යුතු ආරක්ෂක උපක‍්‍රම පිළිබදව පුහුණුවක් ලබා දීමට අපේක්ෂා කරයි. ඒ අනුව මේ පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන මාධ්‍යවේදීන් සහ තොරතුරු සන්නිවේදකයන්ට න්‍යායික දැනුම වර්ධනය කර ගැනීමට සහ ඒ ආශ‍්‍රිතව ප‍්‍රායෝගික පුහුණුවක් ලබා දෙයි. එමගින් මාධ්‍යකරණය පිළිබඳ ලංකාවේ පවතින අභියෝග සහ එම අභියෝගවලට සාර්ථකව මුහුණ දීම පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගත හැකිය.

අයදුම් කළ හැක්කේ කා හටද?

අයදුම්කරුවන් මුද්‍රිත, විද්‍යුත්, වෙබ්, නිදහස් මාධ්‍යවේදීන්/ මාධ්‍යකරණය හදාරන සිසුන්/මාධ්‍යකරණය සඳහා උනන්දුවක් දක්වන සිවිල් සමාජ ක‍්‍රියාධරයන් හෝ ප‍්‍රාදේශීයව තොරතුරු සන්නිවේදකයෙකු වශයෙන් ක‍්‍රියා කරන අයෙකු විය යුතුයි.

මාධ්‍යය – සිංහල, දෙමළ

අයදුම් කිරීමේ ක‍්‍රියාවලිය

අයදුම්කරුවන් මෙහි ඇති අයදුම්පත සම්පූර්ණ කොට අප වෙත ලැබීමට සැලැස්විය යුතුයි. අයදුම්පත් එවීමේදී තැපැල්, ඊමේල් හෝ ෆැක්ස් මගින් එවිය හැකිය.

Apply Now – Online Application

අයදුම්පත් එවිය හැකි ආකාර

ඊමේල් : samabima@rightsnow.net

ලිපිනය : සමබිම මාධ්‍ය රැකවරණය, 24/13, විජයබා මාවත, නාවල පාර, නුගේගොඩ.

දුරකථන:  0777878579 (චානක) / 0112 822375

ෆැක්ස් :    0112 822376

Recent Posts

Tags: , , ,

2 Comments to “සමබිම මාධ්‍ය රැකවරණය”

  1. Jeewa says:

    Online Application didn’t work Why ?

Leave a Comment