පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් කතිකාවත – 2017

Mar 30th, 2017 | By | Category: EVENT, OTHER NEWS, ආර්ථික, පුරවැසි සංවිධාන

ශ‍්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන පාරිභෝගික කතිකාවත 2017 මාර්තු 28 වන දින බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත‍්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්විණි. මෙම කතිකාවත සදහා ශ‍්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ අධක්ෂක ජෙනරාල් දමිත කුමාරසිංහ, ලංකා විදුලි පෞද්ගලික සමාගමේ සාමාන්‍යධිකාරී එච්. එන්. ගුණසේකර, ලංකා ඛනිජතෙල් සංස්ථාවේ කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂක නදුන් ප‍්‍රනාන්දු, ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ අතිරේක සාමාන්‍යධිකාරී ඩබ්ලිව්. බි.ජී. ප‍්‍රනාන්දු සහ පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂාකිරීමේ ව්‍යාපාරයේ රංජිත් විතානගේ යන මහත්වරුන් සහභාගී වූ අතර පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් කතිකාවත මෙහෙයවනු ලැබුවේ සුදර්ශන ගුණවර්ධන මහතා විසිනි.

මෙහිදී පාරිභෝගික ජනතාවගේ ගැටළු සදහා වැඩි අවධානයක් යොමු කළ අතරම ශ‍්‍රී ලංකා මහජන උපයෝජිතා කොමිෂන් සභාව පාරිභෝගිකයාට හා අනෙකුත් පාර්ශවයන්ට බලපාන තීරණ ගැනීමේදී නිරතුරුව මහජන අදහස් ලබාගැනීමටත් අපේක්ෂා කිරීම අරමුණ විය.

DSC_0245

ලංකා ඛනිජතෙල් සංස්ථාවේ කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂක නදුන් ප‍්‍රනාන්දු සභාව අමතමින්

 

DSC_0254

පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂාකිරීමේ ව්‍යාපාරයේ රංජිත් විතානගේ සභාව අමතමින්

 

DSC_0252

ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ අතිරේක සාමාන්‍යධිකාරී ඩබ්ලිව්. බි.ජී. ප‍්‍රනාන්දු සභාව අමතමින්

 

Recent Posts

Tags: ,

Leave a Comment